Regulamin

 

 Regulamin sklepu internetowego

obowiązujący od 25.12.2014

 

Punkt 1

Postanowienia ogólne

1.Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści się na stronie internetowej pod adresem www.verplus.pl

2.Dokonanie zakupu w sklepie internetowym www.verplus.pl wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu podczas procesu składania zamówienia.

3. Właścicielem sklepu internetowego znajdującym się pod adresem  www.verplus.pl jest Lucyna Kordyś, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VERPLUS w  Pile , przy ul. Dzieci Polskich 30a o nr  NIP 764-218-17-97, REGON 301095944  (siedziba firmy), e-mail: sklep@verplus.pl, tel. (67) 351-54-54 ; zwany dalej Sprzedającym.

 

Punkt 2

 Składanie zamówień

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.verplus.pl, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną na podany e-mail: sklep@verplus.pl

3. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z Klientem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z parametrami złożonego zamówienia.

Otrzymają Państwo e-mail z parametrami złożonego zamówienia, które trafi do realizacji. Przyjęte do realizacji zamówienie nie może być anulowane. Nie zrealizowane będą zamówienia z błędnie wypełnionym formularzem.

Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym www.verplus.pl

5. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym www.verplus.pl

  6. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym lub z innych przyczyn Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

7. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać podziału zamówienia a dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podziałem zamówienia. Wybór powyższych opcji nastąpi po uprzednim uzgodnieniu Sprzedającego z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

8. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego www.verplus.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

9. Cena podana przy każdym dostępnym towarze ( po skonfigurowaniu parametrów produktu) jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

10. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów dostawy gdzie Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu dostawy.

11. Całkowita cena wiążąca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej www.verplus.pl sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

12. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.

 

Punkt 3

Realizacja zamówień

1.Realizowane będą wyłącznie w pełni opłacone zamówienia, które sklep internetowy verplus.pl wykona zgodnie ze specyfikacją zamówienia złożoną  przez Państwa.

Składając zamówienie, zawierają Państwo umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym verplus.pl

2.W zamówieniu należy wskazać:

 - zamawiany towar , jego konfigurację i ilość sztuk

- adres wysyłki

- uwagi: np. adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, specjalne warunki zamówienia etc.

- sposób płatności

- dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres e-mail

3.Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który identyfikuje Państwa zamówienie.

4. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana, gdy zamawiany towar znajduje się w magazynie Sklepu Internetowego verplus.pl oraz możliwa jest wybrana przez Klienta konfiguracja (warunki techniczne).

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu Internetowego. Przewidywany czas realizacji zamówienia od 5-10 dni roboczych od daty wpływu przelewu na konto firmy VERPLUS.

6. Sklep Internetowy verplus.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru wynikające z błędnie podanego przez Państwa adresu wysyłki.

7. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych Państwa zamówieniem  lub niemożliwością wykonania wybranej konfiguracji, sklep internetowy verplus.pl. wyśle na wskazany przez Państwa w zamówieniu adres e-mailowy informację, kiedy towar będzie dostępny oraz prośbę o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Jeśli Państwa odpowiedź nie nadejdzie w ciągu 24 h, sklep internetowy verplus.pl może wstrzymać realizację zamówienia do momentu skontaktowania się Państwa ze sprzedającym.

8. W razie w/w sytuacji mogą Państwo:

 - zrezygnować z realizacji zamówienia w całości

 - wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia

- podzielić zamówienie na mniejsze transze

- wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamówionych towarów.

 W przypadku podzielenia zamówienia, spowodowanego brakiem produktów w  magazynie, ponoszą Państwo koszt dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Za resztę  przesyłek płaci sklep verplus.pl

9. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty potwierdzenia  przez Państwa, zamówienie traci swoją ważność i jest usuwane automatycznie z systemu.

10. Sklep internetowy verplus.pl w określonych przypadkach może odstąpić od sprzedaży danego asortymentu, jeżeli ograniczenia technologiczne nie pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie danego produktu, a system przyjmie zlecenie. W przypadku opłacenia przez Państwa  zamówienia, cała kwota zostanie z powrotem przesłana na wskazane konto.

11. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.

12. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówień  celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.

13. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.

14. W trakcie wypełniania formularza zamówień Klient dobrowolnie wyraza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.

 

 Punkt 4

 Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji.

2. Nasze produkty  produkowane są na indywidualne zlecenie naszych klientów, dlatego nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.

3. Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową na adres sklep@verplus.pl lub faxem nr +48 (67)351-54-54. Wszelkich informacji udziela dział obsługi klienta pod  nr +48 (67)351-54-54. Jeżeli zmiana w zamówieniu będzie wymagała dopłaty do zaksięgowanej już należności, zamówienie będzie realizowane po zaksięgowaniu dopłaty całości  kwoty zamówienia po zmianie.

4.Klient  może odstąpić od realizacji zamówienia wyłącznie jeżeli sklep internetowy nie przystąpił do jego realizacji. Zapłacona kwota za zlecenie zostanie zwrócona  należności nastąpi wyłącznie na wskazane konto przez klienta, w ciągu 14 dni roboczych.

5. Rezygnacja taka wymaga formy mailowej lub przesłanej faxem. 

Sklep verplus.pl w sytuacjach, które wskazują na  to że podane są fałszywe dane, na podany w zamówieniu adres mailowy nie dochodzi korespondencja lub każdy inny przypadek, który wskazuje na to że można mieć wątpliwości co do intencji kupującego, może usunąć każdorazowo takie zlecenie bez podania przyczyny.

 

Punkt 5

Płatność za złożone zamówienie

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

 - przelew bankowy na rachunek konta bankowego Sprzedającego (wysyłka zamówionego towaru nastąpi w momencie wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego),

 2. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego.

 

 Punkt 6

Gwarancje i Reklamacje

1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego www.verplus.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014r. poz.121).

3. Kupujący może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia, że towar jest wadliwy. Reklamacje z tytułu wady towaru obowiązują na terytorium RP.

4. W przypadku wykrycia wady towaru, Klient - chcąc skorzystać z udzielonej rękojmi - o której mowa w punkcie 2 - zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego na piśmie bądź pocztą elektroniczną na adres: sklep@verplus.pl o wykrytej wadzie, a następnie przekazać informację sprzedającemu aby na wskazany adres e-mail wysłał formularz reklamacyjny.

5. Towar reklamowany należy dostarczyć na adres serwisu Sprzedającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VERPLUS Lucyna Kordyś, ul. Dzieci Polskich 30a , 64-920 Piła tel. (67) 351-54-54  wraz z wypełnionym i odesłanym w formie papierowej lub elektronicznej wypełniony formularz reklamacyjny.

6. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć odsyłany towar. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub ubytki powstałe na skutek niewłaściwego transportu do serwisu.

7. Zgłoszeniu reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta i zakupionego towaru, wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji oraz żądanie Klienta.

8. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia wadliwego towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

9. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:

- naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy w terminie do 14 dni od dnia poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji;

- jeśli wymiana lub naprawa nie są technicznie możliwe Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru wraz z kosztami wysyłki w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rachunek do dokonania zwrotu Klient powinien podać drogą e-mailową na adres: sklep@verplus.pl

10. Koszty dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad lub towaru naprawionego ponosi Sprzedawca.

11. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą w szczególności:

a) wystąpienie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy Inspekcji Handlowej,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

c) wystąpienie z wnioskiem o udzielenie bezpłatnej pomocy przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować towar wynikający z uprawnień gwarancji danego producenta.

 

 Punkt 7

Wyłączenie przepisów o rękojmi

1. Sprzedawca niniejszym, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłącza stosowanie przepisów k.c. w zakresie rękojmi za wady uregulowane w art. 556 – art. 576 k.c.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, gdy Kupującym jest Konsument.

 

Punkt 8

Rezygnacja z zamówienia i zwrot towaru

1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze przycięty pod podane parametry klienta przez Sprzdającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.

 

Punkt 9

1. Zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 r o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3, pkt 4, pkt 5) żaluzja i rolety stanowią towary wykonane na specjalne zamówienie według indywidualnych parametrów nie ma możliwości zwrotu.

 

Punkt 10

Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta. 

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.

  3. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 

 Punkt 11

Dane osobowe i pliki "Cookies"

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.

  2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.

  3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

  4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

  5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucją z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.

  6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.

7 .Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika on - line. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego.

8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

9. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu.

10. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

11. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

 

 Punkt 12

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy pod adresem www.verplus.pl

2. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

   4. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego

obowiązujący do 24.12.2014

Każdy klient naszego sklepu internetowego verplus.pl jest zobowiązany do zapoznania się z naszym regulaminem, a dokonanie zakupów drogą internetową jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
Nasza oferta przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą.

 

Składanie zamówień

 1. Nasze zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 2. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, który jest do wypełnienia na stronie verplus.pl.  Nie jest potrzebna rejestracja do złożenia zamówienia.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem internetu.  Otrzymają Państwo e-mail z instrukcją potwierdzenia zamówienia, które trafi do realizacji. Potwierdzone i przyjęte do realizacji zamówienie nie może być anulowane. Nie zrealizowane będą zamówienia z błędnie wypełnionym formularzem lub których nie uda się potwierdzić.
 4. Wystawiamy faktury VAT. W tym celu należy zaznaczyć opcję w formularzu zamówieniowym i wypełnić oświadczenie o wystawieniu faktury VAT bez podpisu oraz uzupełnić pole NIP.
 5. Ceny naszych towarów uwzględniają podatek VAT.
 6. Ceną ostateczną jest cena produktu widniejąca na stronie verplus.pl w chwili złożenia przez Państwa  zamówienia.
 7. Całkowita wartość Państwa zamówienia pojawia po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 8. Sklep internetowy verplus.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania  bez uprzedzenia zmian w cenach oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 9. W przypadku zmiany konfiguracji danego produktu po złożeniu zamówienia sklep verplus.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny.
 10. W przypadku zmiany ceny spowodowanej zmianą konfiguracji Klient zostanie uprzedzony o tym fakcie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji.
 11. Wszelkie informacje niezbędne do zamówienia nie będą wykorzystane do celów marketingowych, a jedynie do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997.

 

Realizacja zamówień

 1. Realizowane będą wyłącznie w pełni opłacone zamówienia, które sklep internetowy verplus.pl wykona zgodnie ze specyfikacją zamówienia złożoną  przez Państwa.
 2. Składając zamówienie, zawierają Państwo umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym verplus.pl
 3. W zamówieniu należy wskazać:
 4. zamawiany towar , jego konfigurację i ilość sztuk
 5. adres wysyłki
 6. uwagi: np. adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, specjalne warunki zamówienia etc.
 7. sposób płatności
 8. dane kontaktowe: numer telefon, faxu i e-mail

 

 1. Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który identyfikuje Państwa zamówienie. Numer zamówienia należy podać przy  dokonywaniu płatności za towar lub w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.
 2. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana, gdy zamawiany towar znajduje się w magazynie Sklepu Internetowego verplus.pl oraz możliwa jest wybrana przez Klienta konfiguracja (warunki techniczne).
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu Internetowego i  potwierdzenia zamówienia przez kupującego. Przewidywany czas realizacji zamówienia jest podawany w konfiguracji danego produktu w naszym sklepie na stronie www.verplus.pl .
 4. Sklep Internetowy verplus.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru wynikające z błędnie podanego przez Państwa adresu wysyłki.
 5. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych Państwa zamówieniem  lub niemożliwością wykonania wybranej konfiguracji, sklep internetowy verplus.pl. wyśle na wskazany przez Państwa w zamówieniu adres e-mailowy informację, kiedy towar będzie dostępny oraz prośbę o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Jeśli Państwa odpowiedź nie nadejdzie w ciągu 24 h, sklep internetowy sklep.rolety.pl może wstrzymać realizację zamówienia do momentu skontaktowania się Państwa ze sprzedającym.
 6. W razie w/w sytuacji mogą Państwo:
 7. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości
 8. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia
 9. podzielić zamówienie na mniejsze transze
 10. wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamówionych towarów.
 11. W przypadku podzielenia zamówienia, spowodowanego brakiem produktów w magazynie, ponoszą Państwo koszt dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Za resztę przesyłek płaci sklep verplus.pl
 12. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty potwierdzenia  przez Państwa, zamówienie traci swoją ważność i jest usuwane automatycznie z systemu.
 13. Sklep internetowy verplus.pl w określonych przypadkach może odstąpić od sprzedaży danego asortymentu, jeżeli ograniczenia technologiczne nie pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie danego produktu, a system przyjmie zlecenie. W przypadku opłacenia przez Państwa  zamówienia, cała kwota zostanie z powrotem przesłana na wskazane konto.

 

Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji.
 2. Nasze produkty  produkowane są na indywidualne zlecenie naszych klientów, dlatego nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.
 3. Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową verplus@verplus.pl lub faxem nr +48 (67)351-54-54. Wszelkich informacji udziela dział obsługi klienta pod  nr +48 (67)351-54-54. Jeżeli zmiana w zamówieniu będzie wymagała dopłaty do zaksięgowanej już należności, zamówienie będzie realizowane po zaksięgowaniu dopłaty całości  kwoty zamówienia po zmianie.
 4. Klient  może odstąpić od realizacji zamówienia wyłącznie jeżeli sklep internetowy nie przystąpił do jego realizacji.  Zapłacona kwota za zlecenie zostanie zwrócona  należności nastąpi wyłącznie na wskazane konto przez klienta, w ciągu 7 dni roboczych.
 5. Rezygnacja taka wymaga formy mailowej lub przesłanej faxem. 
 6. Sklep verplus.pl w sytuacjach, które wskazują na  to że podane są fałszywe dane, na podany w zamówieniu adres mailowy nie dochodzi korespondencja lub każdy inny przypadek, który wskazuje na to że można mieć wątpliwości co do intencji kupującego, może usunąć każdorazowo takie zlecenie bez podania przyczyny.