Pomiar rolety zewnętrznej

 Roleta zewnętrzna

 

Szerokość (wnęka okienna)
Szerokość rolety zewnętrznej to  szerokość światła otworu okiennego  mierzona na zewnątrz wnęki okiennej.

W przypadku zaznaczenia w opcji montaż rolety we wnęce okiennej podana szerokość będzie szerokością całkowitą wraz z prowadnicami.
W przypadku zaznaczenia w opcji montaż na elewację roleta zewnętrzna będzie szersza o 11 cm  (2x5,5 cm) , będzie ona szersza o szerokość prowadnic bocznych.

Ważne informacje:
min. szerokość 50 cm
max. szerokość 250 cm


Wysokość (wnęka okienna)
Wysokość  rolety zewnętrznej to  wysokość światła otworu okiennego  mierzona na zewnątrz wnęki okiennej.

W przypadku zaznaczenia w opcji montaż rolety we wnęce okiennej podana wysokość  będzie wysokością całkowitą wraz ze skrzynką rewizyjną.
W przypadku zaznaczenia w opcji montaż na elewację roleta zewnętrzna będzie wyższa o wysokość skrzynki rewizyjnej. Wysokość skrzynki rewizyjnej zależna jest od wysokości wnęki okiennej ( skrzynka od 14 cm do 22 cm). Pamiętajmy aby przy zaznaczeniu opcji montaż na elewację zachować nad wnęką miejsce na skrzynkę rewizyjną.


Ważne informacje:  
min. wysokość 50 cm
max. wysokość 250 cm