Pomiar rolety zewnętrznej - sposób montażu

Montaż na elewację
W przypadku zaznaczenia w opcji montaż na elewację roleta zewnętrzna będzie szersza o 11 cm  (2x5,5 cm) , będzie ona szersza o szerokość prowadnic bocznych.


W przypadku zaznaczenia w opcji montaż na elewację roleta zewnętrzna będzie wyższa wysokość skrzynki rewizyjnej. Wysokość skrzynki rewizyjnej zależna jest od wysokości wnęki okiennej ( skrzynka od 14 cm do 22 cm). Pamiętajmy aby przy zaznaczeniu opcji montaż na elewację zachować nad wnęką miejsce na skrzynkę rewizyjną.


Montaż we wnęce okiennej
W przypadku zaznaczenia w opcji montaż rolety we wnęce okiennej podana szerokość będzie szerokością całkowitą wraz z prowadnicami.


W przypadku zaznaczenia w opcji montaż rolety we wnęce okiennej podana wysokość  będzie wysokością całkowitą wraz ze skrzynką rewizyjną.