Pomiar plisy

Pomiar plisy

 

Szerokość plisy  to szerokość szyby (światła okna)
Wysokość plisy  to wysokość szyby (światła okna)

Ważne informacje:
min. szerokość   40 cm
max. szerokość  180 cm
max. wysokość   220cm